Automationslösningar

ONIK AB kan leverera kompletta system till fast pris eller tekniska tjänster på löpande räkning.

Tekniska tjänster

Teknisk klarställning med grundläggande dimensionering.
Elkonstruktion och programmering med anpassning för:
 • Feltolerans och felsäkerhet.

 • Hög tillgänglighet.

 • Kontinuerlig drift.

Konfiguration/Programmering PLC/SCADA
 • Siemens SIMATIC Manager, TIA Portal

 • Siemens WinCC Server/Klient/Multiklient

 • Siemens PCS7, T3000, Teleperm

 • ABB Compact Control Builder

 • ABB 800xA

 • InTouch

 • iFix

Projektering/Konstruktion av datanätverk
 • Systemanpassning för IT-säkerhet.

Fabrikstest, driftsättning, intrimning och utbildning
 • Fabrikstest/utbildning med fullskaligt simulerade modeller.

Dokumentation
 • Funktionsbeskrivningar

 • El-dokumentation

 • HMI-manualer  

Automationssystem

Kompletta automatikskåp
Siemens WinCC Singel och Redundant serverlösning
 • Redundant serverlösning för kontinuerlig tillgång av processbilder och loggade värden.

Siemens WinCC Server/Klient och Multiklient samt Web-gränssnitt
 • Web-server för klienter (smartphone/surfplatta) med säker access.

 • Gemensam larm- och händelselista för samtliga ingående servrar.

 • Gemensamt trendfönster med visning av trendkurvor från samtliga servrar.

Siemens Server/Klient för virtuell miljö
 • VMware

 • Hyper-V

 • SIVaaS

Kvalitet

ONIK AB säkerställer hög kvalitet för levererade tjänster och produkter genom att:
 • Tillämpa arbetsmetoder som ansluter till standardiserade kvalitetssystem.

 • Leverera produkter som överensstämmer med gällande regelverk.

 • Välja tjänsteleverantörer som arbetar enligt standardiserade kvalitetssystem.  


Kontakta oss

Kyrkbacksvägen 8, 791 33 Falun 

+46 70 855 07 60

info@onik.se